Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô P

13 tháng 4 2020 09:19

câu hỏi

Các bạn điền hộ tôi câu này với My school things are ............... và có bức tranh 🖼 có rất nhiều đồ dùng học tập ở trường


0

1


Phan P

13 tháng 4 2020 13:30

Mình nghĩ nghĩa của nó là "Những đồ vật trong trường của tôi là .........". Tớ cũng không chắc lắm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

school là gì

16

Lihat jawaban (6)