Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng P

10 tháng 2 2020 11:48

câu hỏi

các bạn ơi mình không hiểu câu mà tìm trung bình cộng của 55 57 59


0

4


Ngô T

10 tháng 2 2020 14:26

lấy 3 cái cộng lại chia 3

Thanh P

14 tháng 2 2020 13:24

lấy 3 số đó cọng lại rồi sau đó chia cho 3

Thanh N

16 tháng 2 2020 05:13

(55+57+59):3

Thanh H

17 tháng 2 2020 11:45

cộng cả ba số lại rồi chia cho 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)