Square root
VBT
Calculator
magnet

Quốc M

16 tháng 6 2020 11:05

câu hỏi

các bạn ưi cho tui hỏi loài hoa nào có nhị và loài hoa nào có nhụy


6

2


Nguyễn T

16 tháng 6 2020 22:07

Hoa cái có nhuỵ . Hoa đực có nhị Cũng có loài hoa có cả nhị nhuỵ

Bùi T

18 tháng 6 2020 14:11

Hoa chỉ có nhị hoặc nhụy trên một bông hoa là hoa mướp ,hoa bầu,... Hoa có cả nhị hoặc nhụy trên một bông hoa là hoa sen,hoa râm bụt,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Con chuột đẻ con hay đẻ trứng

14

Lihat jawaban (6)