Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi P

20 tháng 6 2021 09:28

câu hỏi

các bạn ơi,các bạn có biết giải câu 8 của bài tập củng cố phần điện học không ak,tớ chưa hiểu lắm! Có bạn nào giải thích cho tớ với được không?


13

1


Sin S

22 tháng 6 2021 09:30

bạn gửi mik xem

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Qua thực nghiệm, hãy cho biết có thể thay đổi chiều quay của rôto trong động cơ điện một chiều bằng cách nào.

0

Lihat jawaban (1)

có hai kính lúp,số bội giác của chúng lần lượt là G1=2,5x và G2=5x a, dựng ảnh của một vật qua kính lúp? nhận xét? b, tính tiêu cự của mỗi kính lúp

20

Được xác nhận