Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 4 2023 00:09

câu hỏi

Các bạn Hoà Bình Dũng sinh vào các tháng 7,8,9,10. Biết Hoà sinh vào tháng có 30 ngày ,Bình sinh sớm nhất Dũng sinh muộn nhất trong 4 bạn hỏi mỗi bạn sinh vào tháng nào

Các bạn Hoà Bình Dũng sinh vào các tháng 7,8,9,10. Biết Hoà sinh vào tháng có 30 ngày ,Bình sinh sớm nhất Dũng sinh muộn nhất trong 4 bạn hỏi mỗi bạn sinh vào tháng nào


4

1


Nguyễn K

31 tháng 5 2023 08:27

<p>Hoà:9</p><p>bình:7</p><p>dũng:10</p>

Hoà:9

bình:7

dũng:10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu Hỏi Tuần Này Dê nào mà các học trò không bao giờ thích? THAM GIA NGAY ? ?

3

Lihat jawaban (1)