Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

10 tháng 4 2020 02:56

câu hỏi

Các bạn có sợ virus không😔😔😔


13

20


Meow A

14 tháng 4 2020 07:46

ko

Taylor T

10 tháng 4 2020 06:42

Đương nhiên là có sợ rồi😱😱😱😱😱

Taylor T

10 tháng 4 2020 12:05

Thế mà còn hỏi tất nhiên là sợ rồi

Meow C

13 tháng 4 2020 16:48

Ko

Yến P

14 tháng 4 2020 09:36

nó mang cái chết cho con người đương nhiên phải sợ nó rồi☠☠☠☠

Lyly _

10 tháng 4 2020 08:46

😱😱😱

Leo T

10 tháng 4 2020 09:01

virus mang toi cai chet ma sai ko so dc

Nguyễn T

10 tháng 4 2020 11:29

Có sợ lắm ... luôn

Bien N

10 tháng 4 2020 12:06

đương nhiên là sợ rồi 😨😨😨😨😨😨😨

Kudo S

14 tháng 4 2020 08:26

đừng nói gì về virus😓😓😨😨😱

Taylor T

15 tháng 4 2020 07:18

Có loài mình sợ có loài mình không sợ

Thanh T

16 tháng 4 2020 12:52

có tui sợ virus lắm 😨😨😨😰😰

Điền P

16 tháng 4 2020 12:57

ko mới lạ nó vô là chết

Vịt T

16 tháng 4 2020 14:37

tùy thôi!🤪🤪🤪🤪🤪

Tống T

17 tháng 4 2020 13:48

kệ nó đi ai quan tâm nó chứ

Nguyễn N

10 tháng 5 2020 13:37

Quá sợ lun 😱😱😱😱😱

Hà H

27 tháng 9 2020 14:17

Nhat T

24 tháng 11 2020 12:57

virus máy tính hay covid-19

Phạm T

26 tháng 12 2020 14:16

có 😔😔

Minhly H

12 tháng 2 2021 15:41

Có chứ sao ko,hỏi gì kì à.😣😑

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi nha

22

Lihat jawaban (5)