Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ H

20 tháng 12 2019 03:29

câu hỏi

Các bạn có biết 2 mũ 3 chia cho 2 mũ 6 là bao nhiêu không


0

1


Nguyễn T

20 tháng 12 2019 11:03

2 mũ 3 chia 2 mũ 6 =0,125

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm tất cả các ước của -5

0

Lihat jawaban (1)