Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy P

25 tháng 12 2019 10:24

câu hỏi

các bó mạch trong thân non một số cây như ngô, mía, tre xếp như thế nào?


0

1


Buivanthoi B

30 tháng 12 2019 04:30

khi truong thanh cac bo mach xep lon xon

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)