Square root
VBT
Calculator
magnet

Hi H

08 tháng 9 2022 15:10

câu hỏi

các bước tìm hiểu sự phụ thuộc của lực cản của nước và diện tích mặt cản


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 04:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hi H,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc bài lực cản của nước</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta lấy tay đẩy hai tấm cản có kích thước khác nhau trong nước, tay đẩy tấm cản có diện tích lớn hơn sẽ cảm giác nặng hơn tay đẩy tấm cản có kích thước bé.&nbsp;</p><p>=&gt; Chứng tỏ diện tích mặt cản càng lớn thì độ lớn lực cản càng lớn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hi H, 

Đây là một bài tập thuộc bài lực cản của nước

Bài giải chi tiết:

Ta lấy tay đẩy hai tấm cản có kích thước khác nhau trong nước, tay đẩy tấm cản có diện tích lớn hơn sẽ cảm giác nặng hơn tay đẩy tấm cản có kích thước bé. 

=> Chứng tỏ diện tích mặt cản càng lớn thì độ lớn lực cản càng lớn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Tit T

19 tháng 9 2022 13:59

Ta lấy tay đẩy hai tấm cản có kích thước khác nhau trong nước, tay đẩy tấm cản có diện tích lớn hơn sẽ cảm giác nặng hơn tay đẩy tấm cản có kích thước bé. =>Chứng tỏ diện tích mặt cản càng lớn thì độ lớn lực cản càng lớn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)