Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 4 2020 13:32

câu hỏi

Có bao nhiêu vỏ khí kể ra


0

1


Công_Thụ C

09 tháng 4 2020 13:34

Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ: 1 đới nóng; 2 đới ôn hòa; 2 đới lạnh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hiểu và giải thích câu đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng đêm tháng 10 chưa cười đã tối

0

Lihat jawaban (2)