Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng V

25 tháng 11 2022 11:55

câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau, thỏa mãn có đúng hai chữ số chẵn và hai chữ số chẵn này không đứng kề nhau?

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau, thỏa mãn có đúng hai chữ số chẵn và hai chữ số chẵn này không đứng kề nhau?

 


17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 12:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng V,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 1344 số<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp - xác suất<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là 1344 số<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng V, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 1344 số

Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp - xác suất
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là 1344 số
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x 1) x^(2)−3x−10−(2x+1)(x−5)=0

14

Được xác nhận