Square root
VBT
Calculator
magnet

Rơ Ô

24 tháng 12 2022 06:47

câu hỏi

Có bao nhiêu phân tử oxi trong 2,5 gam

Có bao nhiêu phân tử oxi trong 2,5 gam 


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 14:42

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong nguyên tử Bài giải chi tiết: Ta có: nO2 = 2,5/32=5/64mol => số phân tử O2 là: 5/64x6x10^23 = 15/32x10^23 phân tử Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hỗn hợp khí A gồm khí CO2 và CO đốt cháy a cần dùng 3,36 lít oxi thu được khí B duy nhất hấp thụ toàn bộ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện 50 g kết tủa Hãy tính phần trăm thể tích mỗi khí trong a Biết thể tích các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

0