Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm P

06 tháng 6 2020 10:58

câu hỏi

có bao nhiêu loại thân biến dạng


1

1


Vũ T

07 tháng 6 2020 03:30

3 loại

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao cây trồng khác cây dại?

8

Lihat jawaban (2)

Có mấy loại rễ chính

12

Được xác nhận