Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

07 tháng 7 2020 04:15

câu hỏi

Có bao nhiêu loại góc trên hình vẽ? 🏹💻🚪💎📐📈🕘🚩


15

9


Bùi T

07 tháng 7 2020 04:16

đủ kiểu ( ・ω・)☞

T. Hữu

08 tháng 7 2020 03:21

đủ loại luôn ^^

Ngọc L

09 tháng 7 2020 03:01

có 4

Lại N

13 tháng 7 2020 10:59

Có 2

Alex A

17 tháng 7 2020 13:59

nhiều lắm đó

Alex A

17 tháng 7 2020 14:00

cung đã chiếm khoảng 8 góc ròi

Alex A

17 tháng 7 2020 14:00

laptop chiếm 8

Alex A

17 tháng 7 2020 14:01

cửa 12 góc

Alex A

17 tháng 7 2020 14:02

v...v...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)