Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh M

26 tháng 10 2022 07:37

câu hỏi

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-20; 2] để hàm số y = x3 - x2+3 mx-1 đồng biến trên R

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-20; 2] để hàm số y = x3 - x2+3 mx-1 đồng biến trên R


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Khánh M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>y=x<sup>3</sup>–x<sup>2</sup>+3mx–1</p><p>y'=3x<sup>2</sup>–2x+3m</p><p>Hàm số đồng biến trên R ⇔3x<sup>2</sup>−2x+3m≥0 ∀ x∈R ⇔Δ'≤0⇔1−9m≤0⇔m≥1/9</p><p>Do m∈[-20;2] nên các giá trị nguyên của m là: 1 và 2</p><p>Vậy có 2 giá trị</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Khánh M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

y=x3–x2+3mx–1

y'=3x2–2x+3m

Hàm số đồng biến trên R ⇔3x2−2x+3m≥0 ∀ x∈R ⇔Δ'≤0⇔1−9m≤0⇔m≥1/9

Do m∈[-20;2] nên các giá trị nguyên của m là: 1 và 2

Vậy có 2 giá trị

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xét tính đơn điệu của các hàm số sau f) y=x^(3)−3x^(2)+4x−1

4

Được xác nhận