Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh D

26 tháng 11 2022 02:05

câu hỏi

Có bao nhiêu con vịt biết số vịt trên bo là 14 con và số vịt ở dưới ao bằng 2/7 số vịt trên bờ

Có bao nhiêu con vịt biết  số vịt trên bo là 14 con    và số vịt  ở dưới ao bằng 2/7 số vịt trên bờ 


9

1


Kkkkk K

26 tháng 11 2022 14:42

<p>số con vịt dưới ao là&nbsp;</p><p>14 x 2/7= 4 (con)</p><p>tổng số con vịt cần tìm là&nbsp;</p><p>14+4=18</p>

số con vịt dưới ao là 

14 x 2/7= 4 (con)

tổng số con vịt cần tìm là 

14+4=18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)