Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung N

26 tháng 10 2019 13:39

câu hỏi

có ba chữ số 2 3 0 A có bao nhiêu số thập phân được Viết từ ba chữ số trên b viết các số thập phân vừa tìm được theo thứ tự từ bé đến lớn


0

1


Nguyễn N

28 tháng 10 2019 10:51

A 2 số thập phần B 2,30 23,0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nezuko ơi

5

Lihat jawaban (1)