Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái T

22 tháng 10 2020 12:14

câu hỏi

Có bạn nào chuẩn bị thi hsg lí 9 không nek.Nếu có thì cùng nhau học tập nha!:))


2

1


Thái T

22 tháng 10 2020 12:15

Giao lưu học tập cùng nhau nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V

9

Lihat jawaban (1)