Square root
VBT
Calculator
magnet

Tothuy M

26 tháng 12 2019 14:02

câu hỏi

có bạn nào bk điểm chưa


1

4


Hiroshi Y

26 tháng 12 2019 14:14

Rồi ! Mình 9, 75 môn Toán.

Nguyễnlinh N

02 tháng 1 2020 09:59

còn mình được 9điem

Nguyen B

02 tháng 1 2020 12:02

nguyen linh có đang học không

Nguyen B

02 tháng 1 2020 12:14

nhắn tin đ i 😉😉😉😉

Nguyen B

02 tháng 1 2020 12:15

còn mình được 9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp

9

Lihat jawaban (3)