Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị T

05 tháng 7 2020 05:36

câu hỏi

Có bạn nào biết từ này không "train"


12

3


Adlen K

07 tháng 7 2020 00:31

Nó có nhiều nghĩa lắm nghĩa: huấn luyện dạy(động vật), uốn(cây) chỉa(súng) tập dượt xe lửa đoàn tùy tùng dòng, dãy, chuỗi võ sinh, thực tập sinh

Karma K

05 tháng 7 2020 07:33

tàu hỏa

Hạnh H

13 tháng 10 2020 13:08

Tàu hoả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rewrite without changing the meaning we love watching films on TV

5

Lihat jawaban (3)