Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran H

11 tháng 10 2020 12:21

câu hỏi

có bài này em ko biết thầy (cô)chỉ em nha Em nhặt ốc,hến Em đơn cơm nào, Cơm là cát biển Đũa :nhánh phi lao B)Dấu hai chấm trong dòng thơ cuối có thể thay thế bằng từ so sánh và


5

2


Tran H

11 tháng 10 2020 12:21

A

Tran H

11 tháng 10 2020 12:26

Đừng nghĩ khác ,bằng từ so sánh : chứ ko phải ,bằng từ so sánh và

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tuần15 đâu

12

Được xác nhận