Square root
VBT
Calculator
magnet

Ho T

26 tháng 11 2019 13:40

câu hỏi

cô Bích làm 11 cái bánh kem. cô trang trí 5 cái bánh có kem socola và 7 cái bánh có kem dâu. Hỏi cô Bích trang trí mấy cái bánh có cả hai loại kem ?


2

2


NI N

27 tháng 11 2019 11:27

Cô Bích trang trí tất cả là 12 cái bánh kem. Lấy 7 + 5 = 12 nha Nhưng đây có 11 cái ak nên không biết giải sao . Biết sao giải dậy ??

Nguyễn T

27 tháng 11 2019 13:30

12cai banh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1+1+1+5+7+0+22+36+7+9+10 =

20

Lihat jawaban (6)