Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiến G

25 tháng 5 2021 11:54

câu hỏi

Có ai đó trả lời được câu này ko: cho một chiếc hộp 6x6, hỏi có thể đặt bao nhiêu quả trứng vào hộp sao cho mỗi hàng ngang/dọc/chéo không được quá 2 quả trứng?


27

3


T. Hữu

26 tháng 5 2021 06:56

chắc 12 quả nhỉ, mỗi hàng 2 quả thì 6 hàng 12 quả

Kiến G

25 tháng 5 2021 11:55

Ai biết thì trả lời ở phần bình luận nha!!

Thien V

30 tháng 5 2021 10:02

36 quả

Kiến G

30 tháng 5 2021 10:51

12 quả thôi bạn ô

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận