Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

24 tháng 12 2022 12:30

câu hỏi

Có ai không giúp mình với ạ... Càng sớm càng tốt... Toán lớp 7

Có ai không giúp mình với ạ... Càng sớm càng tốt... Toán lớp 7 

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 12:06

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Linh M</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 7<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có: góc x'AB = góc ABy (=60)</p><p>mà &nbsp;góc x'AB và góc ABy nằm ở vị trí so le trong</p><p>nên xx' // yy'<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Linh M

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 7
Bài giải chi tiết:
Ta có: góc x'AB = góc ABy (=60)

mà  góc x'AB và góc ABy nằm ở vị trí so le trong

nên xx' // yy'

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:Tính c) 28.64+28.36=

0

Được xác nhận