Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoangtuan H

02 tháng 1 2020 09:19

câu hỏi

Có ai bt từ "life, fox,church,student" viết số nhiều ntn không?


1

3


X. Quynh

03 tháng 1 2020 07:02

lives: nhiều mạng sống foxes: những con cáo churches: những nhà thờ students: những học sinh

Tô T

05 tháng 1 2020 15:30

Những chữ cái như:o, ch, h, sh,x thì thêm es còn lại thì ko

Trần N

06 tháng 1 2020 13:55

Những từ có âm cuối là: o,s,ch,x,sh thì bạn thêm es vào nha. Còn lại thì chỉ thêm s. Còn y thì đổi y thành i rồi thêm es nha. Các trường hợp đặc biệt như từ play thì bạn giữ nguyên y và thêm s vào.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich giup em a

2

Được xác nhận