Square root
VBT
Calculator
magnet

KaitoKid K

24 tháng 4 2020 09:30

câu hỏi

Có ai bt shinichi ko bạn mik ko


0

1


Lê_Nhi L

05 tháng 5 2020 04:15

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tích phân giới hạn từ 0 đến 1 (x-2)(x-1)²dx

4

Được xác nhận

cho đường thẳng d có phương trì nh tham số x=-2t, y=2+t, z=2t. Khẳng định nào sau đây sai A:Tọa độ thuộc điểm d, ứng với giá trị t=0 là (0,2,0) B:Tọa độ thuộc điểm d, ứng với giá trị t=-1 là (2, 1,-2) C: Điểm thuộc d, ứng với giá trị t=0 nằm trên trục oy D: Điểm thuộc d, ứng với giá trị t=-1 nằm trên mặt phẳng (oyz)

8

Lihat jawaban (1)