Square root
VBT
Calculator
magnet

Bánh T

26 tháng 12 2022 12:12

câu hỏi

Có ai biết làm chỉ cho mình với ):

Có ai biết làm chỉ cho mình với ):

alt

7

1


Vinh V

12 tháng 2 2023 14:26

<p>a) 1,5735</p><p>b)0,0482</p><p>c)856</p><p>&nbsp;</p>

a) 1,5735

b)0,0482

c)856

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)