Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh M

22 tháng 12 2022 12:07

câu hỏi

Có ai biết làm bài này ko ạ ...mai mình thi rồi ạ....mong mọi người giải hộ mình ạ.... toán lớp 7...

Có ai biết làm bài này ko ạ ...mai mình thi rồi ạ....mong mọi người giải hộ mình ạ.... toán lớp 7...

alt

9

2


Đoàn Đ

22 tháng 12 2022 13:47

<p>D</p>

D

Mochi M

22 tháng 12 2022 14:07

H2 là 60

Mochi M

22 tháng 12 2022 14:06

<p>Đáp án : A</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lời giải&nbsp;</p><p>Ta có : &nbsp; &nbsp; &nbsp;A//B&nbsp;</p><p>= &gt; &nbsp;góc H1 &nbsp;= &nbsp; góc K1= &nbsp; &nbsp; 120 &nbsp; (ĐỒNG VỊ)</p><p>&nbsp;</p>

Đáp án : A

                                                          Lời giải 

Ta có :      A//B 

= >  góc H1  =   góc K1=     120   (ĐỒNG VỊ)

 

Linh M

22 tháng 12 2022 14:20

Thank you

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận