Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 9 2022 13:13

câu hỏi

có ai biết ko chỉ với

alt

6

1


Trần N

24 tháng 9 2022 03:52

<p>1,125=9/8</p>

1,125=9/8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

5

Được xác nhận