Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

Yêu cầu 7 ngày trước

câu hỏi

có ai biết ko chỉ với


5

1


Trần N

Đã được trả lời 6 ngày trước

<p>1,125=9/8</p>

1,125=9/8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình g) 3cos^(2)x=sin^(2)x

1

Được xác nhận