Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

24 tháng 12 2022 12:47

câu hỏi

Cửa hàng bán một máy tính với giá 6.750.000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6.000.000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính, cửa hàng đó được lãi bao nhiêu %?

Cửa hàng bán một máy tính với giá 6.750.000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6.000.000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính, cửa hàng đó được lãi bao nhiêu %?

alt

4

1


Mai V

24 tháng 12 2022 14:05

<p>Giai Số tiền lãi khí bán 1 máy tính là 6.750.000 – 6.000.000 = 750.000 (đồng) Phần trăm lãi xuất khi bán một máy tính là (trường hợp 1) 750.000:6.000.000 x 100 (%) = 12,5 (%)* Đáp số : 125%</p>

Giai Số tiền lãi khí bán 1 máy tính là 6.750.000 – 6.000.000 = 750.000 (đồng) Phần trăm lãi xuất khi bán một máy tính là (trường hợp 1) 750.000:6.000.000 x 100 (%) = 12,5 (%)* Đáp số : 125%

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)