Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 10 2020 16:26

câu hỏi

Có 90 học sinh, trong có 60 học sinh ăn táo, có 35 học sinh ăn cam, có 35 học sinh ăn cả táo cả cam. Hỏi có bao nhiêu học sinh k ăn gì?


8

1


Tráng T

21 tháng 10 2020 05:56

hại não v~

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian Oxyz, cho các véc to u(3,-2,1) , v(-1,0,4). Tính tích vô hướng (u+v)×(u-v) bằng

4

Lihat jawaban (1)