Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú N

18 tháng 6 2021 10:50

câu hỏi

Có 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg


7

1


Manchester U

08 tháng 7 2021 05:11

280kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23603+17804=.....................

14

Lihat jawaban (2)