Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

19 tháng 12 2019 11:53

câu hỏi

có 7g kẹo trong 1 túi với các quả cân có khối lượng 1g và 5g. làm thế nào để lấy ra được 3g kẹo qua 1 lần cân , đòng thời chỉ sử dụng 1 quả cân


0

2


Minh A

21 tháng 12 2019 05:33

80:7=?

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:18

ai chẳng biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ chấm : 1,3,4,7,.....,18,29,.....

0

Lihat jawaban (1)