Square root
VBT
Calculator
magnet

Vo V

15 tháng 4 2020 16:10

câu hỏi

có 5 trời đang mưa to gió lạnh 4 ông thì mang dù tại Sao 1 ông lại ko mang dù :-P


2

5


Truongthien T

15 tháng 4 2020 23:45

tại vì một bên đã tạnh

Lê A

16 tháng 4 2020 03:28

Vì ông ấy mặc áo mưa

Baouyen B

19 tháng 4 2020 14:13

Vì??¿???????????????????...………...............

Huỳnh G

20 tháng 4 2020 01:59

một ông trong quan tài

Nguyễn Đ

20 tháng 4 2020 05:52

vi mac ao mua roi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các bạn nhỏ dưới đây bạn nào biết trữ lời hứa ?

10

Lihat jawaban (4)