Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

12 tháng 10 2020 01:31

câu hỏi

có 5 gói kẹo loại 200 g mỗi gói và 4 gói kẹo loại 250 g mỗi gói. hỏi có tất cả bao nhiêu kg kẹo


8

4


Tien D

13 tháng 10 2020 11:17

2 kg nhé

Nguyễn T

15 tháng 10 2020 06:08

2kg

Nguyễn T

15 tháng 10 2020 06:08

2kg

Hanh H

16 tháng 10 2020 12:34

2kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

215×86+215×14

1

Lihat jawaban (1)