Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh T

24 tháng 11 2022 10:29

câu hỏi

Có 4bạn Hoa,Mai ,Lan, Phượng .Các bạn Hoa,Mai, Lan cân nặng tất cả là 108,6kg, các bạn Mai , Lan,Phượng cân nặng là 105,4kg. Các bạn Hoa,lan, Phượng cân nặng tất cả là 107,7 kg ,các bạn Hoa,Mai , Phượng cân nặng tất cả là 110,3kg. Hỏi mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg ?

Có 4bạn Hoa,Mai ,Lan, Phượng .Các bạn Hoa,Mai, Lan cân nặng tất cả là 108,6kg, các bạn Mai , Lan,Phượng cân nặng là 105,4kg. Các bạn Hoa,lan, Phượng cân nặng tất cả là 107,7 kg ,các bạn Hoa,Mai , Phượng cân nặng tất cả là 110,3kg. Hỏi mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg ?

 

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 11:34

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Bài tổng-hiệu Bài giải chi tiết: Các bạn Hoa, Mai, Lan, Phượng có cân nặng lần lượt là: 38,6;36,3;33,7;35,4kg Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)