Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

17 tháng 10 2019 07:09

câu hỏi

Có 40 cầu thủ tham gia 1 giải đấu bóng đá. Trong đó có 6 cầu thủ mà mỗi cầu thủ cùng quê với đúng 1 cầu thủ khác. Có 9 cầu thủ mà mỗi cầu thủ cùng quê với đúng 2 cầu thủ khác.Có 4 cầu thủ mà mỗi cầu thủ cùng quê với đúng 3 cầu thủ khác. Hỏi 40 cầu thủ đến từ bao nhiêu miền quê?


1

2


Thuan B

31 tháng 10 2019 13:23

7 miền

Sỹ B

17 tháng 10 2019 11:28

Miền Khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)