Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

13 tháng 9 2022 07:36

câu hỏi

Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa một dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như axit) là clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại jBa, Mg, K, Pb. a)Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào ? b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó ?

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 02:00

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 9 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nung 23g đá vôi có chứa CaCO3 hoàn toàn ta thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và chất rắn A a/ Tính khối lượng chất rắn A . A là hỗn hợp hay nguyên chất? Vì sao? b/ Tính % CaCO3 trong 24g đá vôi

10