Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

06 tháng 11 2022 08:49

câu hỏi

Có 4 lọ mất nhãn đựng lần lượt 4 dung dịch không màu sau: HCl,Na2CO3,CaCl2,AgNo3. Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch không màu trên

  • Có 4 lọ mất nhãn đựng lần lượt 4 dung dịch không màu sau: HCl,Na2CO3,CaCl2,AgNo3. Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch không màu trên
alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:23

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn C Đây là một bài tập Kiến thức tổng quát Bài giải chi tiết: Dùng quỳ tím ta nhận được các chất HCl; đỏ, Na2CO3: xanh, 2 dd còn lại không màu Đổ HCl vào hai dd đó, dd nào có kết tủa vàng AgCl thì là dd chứa AgNo3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

4

Lihat jawaban (1)