Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

26 tháng 11 2019 04:01

câu hỏi

có 4 lọ không nhãn mỗi lọ đựng dung dịch KOH NaCl h2 SO4 NaNO3 hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học


0

1


Phạm T

30 tháng 11 2019 04:40

Dùng quỳ tím nhận biết các chất: KOH quỳ hóa xanh là bazơ H2SO4 quỳ hóa đỏ là axit NaCl và NaNO3 quỳ không đổi màu là muối. Dùng HCL nhận biết hai muối: NaCl không tác dụng NaNO3 tác dụng PTHH: NaNO3 + HCl -> NaCl + HNO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

HCl + Na2O ->

16

Được xác nhận