Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh H

18 tháng 10 2019 10:28

câu hỏi

có 36 người xây xong căn nhà trong 8 và 1/2 ngày nay có thêm 15 người nữa thì xây xong căn nhà sớm hơn bao nhiêu ngày


1

1


Nguyễn N

22 tháng 10 2019 07:43

số ngày lúc đầu 36 người đã xây xong là 36 : 17/2 = 612 (ngày) số ngày nếu có thêm 15 người nữa thì sẽ xây xong sớm hơn là 612 : 51 = 12 (ngày) đáp số:12 ngày

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em thử nhắn (hết dịch tao đi học) rồi nhấn chữ đầu tiên năm cái xem nó ra cái gì Nhớ để lại chữ mà anh em ghi được nha.

47

Lihat jawaban (3)