Square root
VBT
Calculator
magnet

Liêu T

06 tháng 11 2022 01:29

câu hỏi

Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được mấy đĩa cam như vậy?


11

2


000000000000000000000000d56d8faa53a8cbd33b4c3d43b9006a31c9c1b9f357ade96c2d13d89527e516937e23dc6104a74a 0

06 tháng 11 2022 01:43

<p>Xếp được số đĩa là :</p><p>35:5=7(đĩa)</p><p>&nbsp; Đ/S:7 đĩa</p>

Xếp được số đĩa là :

35:5=7(đĩa)

  Đ/S:7 đĩa

Liêu T

06 tháng 11 2022 01:48

Nhớ ghi Đáp số , không ghi Đ/S là bị trừ điển nha

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Jisoo J

06 tháng 11 2022 01:53

đ/s:7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)