Square root
VBT
Calculator
magnet

Trị T

09 tháng 5 2021 01:03

câu hỏi

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi


10

1


Vsh G

26 tháng 5 2021 10:27

B là điện tích âm C là điện tích dương vì 2 điện tích cùng loại sẽ đẩy nhau, 2 điện tích khác loại sẽ hút nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thanh nhựa sẫm màu

2

Lihat jawaban (1)