Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương V

22 tháng 6 2021 13:30

câu hỏi

Có 3 tấm bìa lần lượt là 1, 2, 9. Khi ghép lại là 129. Hãy nêu cách đổi chỗ một tấm bìa để được một số chia hết cho 2


12

6


Duyên V

23 tháng 6 2021 17:14

192

Lương V

22 tháng 6 2021 13:31

Giúp mình với

Sword A

23 tháng 6 2021 04:49

mình no biết

Nhat T

23 tháng 6 2021 16:14

192

Khánh _

24 tháng 6 2021 01:56

192

T. Hữu

28 tháng 6 2021 03:30

912

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai hơn level của mình thì mình sẽ theo dõi nha

27

Lihat jawaban (6)