Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

09 tháng 2 2020 06:53

câu hỏi

Có 3 tế bào của mô phân sinh ngọn trải qua 4 lần phân chia hỏi sau khi phân chia xong có bao nhiêu tế bào mới được tạo thành


1

1


Pham Q

11 tháng 2 2020 12:54

co 11 te bao moi duoc tao thanh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)