Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu L

28 tháng 10 2022 12:36

câu hỏi

C= 3∧7. 4∧2/6∧3.9∧2 Tính hợp lí

C= 3∧7. 4∧2/6∧3.9∧2                   Tính hợp lí 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 06:50

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: 3^7.4^2/(6^3.9^2) =3^7.(2^2)^2/(3^3.2^3.(3^2)^2) =3^7.2^4/(3^7.2^3) =2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/60=1/15+1/x hỏi x =?

29

Lihat jawaban (4)