Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong N

09 tháng 4 2020 03:26

câu hỏi

cứ 25 viên gạch thì lát được 1m vuông nền nhà . Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà


0

2


Mimi M

09 tháng 4 2020 06:31

1050 viên gạch lát được là: 1050 : 25 = 42 (m^2) Đáp số: 42m^2

Phuong N

09 tháng 4 2020 08:18

cảm ơn bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

56 088:323 =??

0

Lihat jawaban (1)