Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

08 tháng 2 2020 11:07

câu hỏi

có 24 cây xăng mỗi chai chứa 0,75 lít 1 lít 800g hỏi 24 chai cân nặng bao nhiêu lít biết vỏ chai 0,25 g


0

1


Nguyễn T

08 tháng 2 2020 13:45

Chào bạn! 24 chai xăng có số lít xăng là: 24 × 0,75 = 18 (lít) 24 vỏ chai cân nặng là: 24 × 0,25 = 6 (kg) 18 lít xăng cân nặng là: 18 × 800 = 19200 (g) = 19,2kg 24 chai xăng cân nặng là: 19,2 + 6 = 25,2 (kg)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)