Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm T

03 tháng 8 2021 08:44

câu hỏi

có 20 viên bi gồm ba loại: xanh, đỏ, vàng. biết số bi xanh gấp 7 lần số bi đỏ, số bi vàng ít hơn số bi xanh. hỏi mỗi loại bi có bao nhiêu viên


16

1


Minh K

08 tháng 8 2021 06:48

Không có câu giải đáp😡

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ông năm nay 88 tuổi.Bố bằng1/2 số tuổi của ông.Con bằng 1/2 tuổi của bố.Hỏi con bao nhiêu tuổi?

0

Lihat jawaban (2)