Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân V

03 tháng 11 2019 23:41

câu hỏi

có 20 con bò đang an co Cho biêt trong so cac con bo do co 12 con LA con duc vay so bo duc nhieu hon so bo cai la bao nhieu?


0

1


Nguyễn T

03 tháng 3 2020 07:12

Dễ nè Số con bò cái là : 20 - 12 = 8 (con) Số con bò đực nhiều hơn số con bò cái là : 12 - 8 = 4 (con) Đáp số : 4 con bò

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi ngồi trong ô tô , bạn Mai thấy một cột cây số ghi : Hà Nội 1000km , khi đi qua cột cây số đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cột cây số ghi: Thành Phố Hồ Chí Minh 724 km . Hỏi Mai đi từ bắc vào nam hay từ nam ra bắc và quãng đường từ hà nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki - lô - mét ?

9

Lihat jawaban (1)